Chia tài sản chung khi không đăng ký kết hôn theo luật hôn nhân gia đình như thế nào?
Sau khi ly hôn, bắt đầu từ năm 2015 tôi có quen và quyết định sống chung với vợ tôi hiện tại. Vì ngại các thủ tục pháp lý cũng như đã một lần đổ vợ, chúng tôi chỉ sống chung như vợ chồng chứ không đi đăng ký kết hôn. Qua một thời gian chung sống và làm việc, chúng tôi cũng tích lũy được khá nhiều tài sản. Tuy nhiên khoảng thời gian gần đây do mâu thuẫn ngày càng tăng nên chúng tôi muốn ly hôn để đi con đường riêng. Không biết theo quy định của luật hon nhan gia dinh sẽ giải quyết vấn đề chia tài sản của chúng tôi như thế nào?
Xin cảm ơn!
 
Trả lời:
PQLAW gửi lời chào đến bạn, cảm ơn bạn quan tâm về dịch vụ tư vấn hôn nhân gia đình và đặt câu hỏi về cho chúng tôi. Về vấn đề chia tài sản chung khi không đăng ký kết hôn, chúng tôi xin được giải đáp như sau:
Theo quy định tại khoản Điều 9 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 (Luật HN&GĐ): “Việc kết hôn phải được đăng ký và do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện theo quy định của Luật này và pháp luật về hộ tịch. Việc kết hôn không được đăng ký theo quy định tại khoản này thì không có giá trị pháp lý.”. Như vậy có thể thấy đối với trường hợp bạn chưa đăng ký kết hôn thì việc kết hôn này chưa có hiệu lực pháp lý và hai bạn không phải là vợ chồng theo pháp luật; điều này cũng đồng nghĩa với việc bạn không cần thực hiện thủ tục ly hôn tại Tòa án. 
Về tài sản chung mà hai bạn đã tạo lập được trong quá trình chung sống như vợ chồng được giải quyết theo quy định tại Điều 16 Luật HN&GĐ như sau:
“1. Quan hệ tài sản, nghĩa vụ và hợp đồng của nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn được giải quyết theo thỏa thuận giữa các bên; trong trường hợp không có thỏa thuận thì giải quyết theo quy định của Bộ luật dân sự và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
2. Việc giải quyết quan hệ tài sản phải bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của phụ nữ và con; công việc nội trợ và công việc khác có liên quan để duy trì đời sống chung được coi như lao động có thu nhập.”
Như vậy, khi hai bạn không muốn tiếp tục chung sống với nhau nữa về vấn đề tài sản chung trước mắt có thể tự thỏa thuận với nhau. Đây là cách hiệu quả và nhanh chóng nhất. Trong trường hợp không thỏa thuận được, tài sản chung sẽ được chia theo quy định của Bộ Luật dân sự và các luật khác liên quan.
PQLAW team.
popup

Số lượng:

Tổng tiền: