Người nước ngoài có kế hoạch kinh doanh tại thành phố Phú Quốc, nhưng không biết phải thành lập doanh nghiệp như thế nào? Cần điều kiện gì? Lựa chọn loại hình doanh nghiệp nào là phù hợp nhất? Thành lập doanh nghiệp như thế nào để được hưởng chính sách ưu đãi miễn thuế TNDN? Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có khác biệt gì với doanh nghiệp 100% vốn trong nước? Sau khi thành lập doanh nghiệp cần phải làm những thủ tục gì tiếp theo để hoạt động....?

Foreign organizations and individuals have a business plan in Phu Quoc city, but you don't know how to set up a new company? What conditions do you need to set up a company? Which type of company should you choose? How are the rights and obligations of a foreign-invested company different from that of a 100% domestic-owned company? If you set up a new company in Phu Quoc, will that company get any tax incentives? After set up a company, what procedures do you need to do next to operate the business....?

 

PQLAW sẽ tư vấn mọi vướng mắc cho bạn, giúp bạn lựa chọn giải pháp thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài với thời gian nhanh nhất và chi phí hợp lý nhất.

PQLAW will advise you on all your problems and documents, help to you choose the solution to set up a foreign-invested company with the fastest time and most reasonable fee.

 

PQLAW sẽ thay mặt Quý Khách thực hiện toàn bộ các công việc pháp lý cần thiết để doanh nghiệp của Quý Khách đi vào hoạt động một cách hợp pháp, bao gồm:

PQLAW will act on your behalf to do all necessary legal procedures for the your company to operate legally, including:

 • Tư vấn pháp luật về thủ tục thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;
 • Legal advice for you on the procedures for set up a new foreign-invested company;
 • Soạn thảo dự án đầu tư hoặc xin chủ trương chuyển nhượng vốn góp, cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài;
 • Drafting investment projects or applying for policies on transferring contributed capital and shares to foreign investors;
 • Tư vấn tên doanh nghiệp, loại hình doanh nghiệp, kiểm tra trùng tên;
 • Consulting about company's name, type of company, checking the same company's name;
 • Soạn thảo toàn bộ hồ sơ thành lập doanh nghiệp hoặc chuyển nhượng vốn góp, cổ phần cho Nhà đầu tư nước ngoài;
 •  Drafting all documents on set up a new company or documents on transfer of contributed capital and shares to foreign investors;
 • Soạn thảo điều lệ doanh nghiệp;
 • Drafting the Company's Charter;
 • Đại diện thực hiện thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp và nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • On behalf of you to do the procedures for set up a new company and receiving the Business License;
 • Đăng bố cáo sau khi thành lập doanh nghiệp theo quy định;
 • Disclosure of information after the set up the company in accordance with the law;
 • Đăng ký mã số thuế, cấp con dấu;
 • Registration of tax code, issue of seal;
 • Đăng ký mua thiết bị token chữ ký số để kê khai, nộp thuế điện tử theo quy định;
 • Buy a digital signature token device to declare and pay taxes to the Company in accordance with regulations (if you have a need to use this service);
 • Mở tài khoản ngân hàng để giao dịch;
 • Open a bank account for the Company for transactions (if you have a need to use this service);
 • Tư vấn đặt mua hoá đơn điện tử và thông báo về việc sử dụng hóa đơn;
 • Advice on ordering e-invoices and notice on the use of invoices;
 • Tư vấn về ưu đãi miễn thuế TNDN;
 • Consulting on corporate income tax exemption incentives;
 • Tư vấn về mô hình tổ chức, cơ cấu quản lý, điều hành doanh nghiệp;
 • Consulting on organizational model, management structure, business administration.
Với đội ngũ Luật sư và Chuyên gia pháp lý có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm thực tế, cùng với các mối quan hệ gắn bó tại địa phương, PQLAW cam kết cung cấp cho Quý Khách dịch vụ pháp lý nhanh nhất với chi phí hợp lý nhất.
With a team of lawyers and legal experts with professional qualifications and practical experience, along with close relationships with the local government, PQLAW committed to providing you with the fastest legal service with most reasonable fee.
 
Hãy liên hệ với PQLAW để được cung cấp dịch vụ Đăng ký Kinh doanh chuyên nghiệp và toàn diện nhất tại Phú Quốc.
Please contact PQLAW to be provided with the most professional set up company service in Phu Quoc.
Hotline: 0977.555.775
E-mail: phuquoclaw@gmail.com
 
popup

Số lượng:

Tổng tiền: