CÔNG TY LUẬT PQLAW | VĂN PHÒNG LUẬT SƯ PHÚ QUỐC là Hãng luật tư vấn pháp lý chuyên nghiệp hàng đầu tại Thành phố Phú Quốc, Kiên Giang, được thành lập và điều hành bởi các Luật sư, Chuyên gia tư vấn, cung cấp dịch vụ pháp lý hàng đầu tại địa phương.
PHU QUOC LAW OFFICE is a professional Law Firm in Phu Quoc city, Kien Giang, established by the local Government on the basis of consolidation from leading Lawyers, legal consultants in Phu Quoc city.
Các Thành viên và nhân viên của PQLAW là các Luật sư, chuyên gia với kiến thức được đào tạo chuyên nghiệp, chuyên sâu, cùng nhiều năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực pháp lý tại địa phương, đã và đang tư vấn, thực hiện dịch vụ pháp lý cho trên 100 dự án tại Khu Kinh tế Phú Quốc, Kiên Giang.
Members and Lawyerr of PQLAW  are Lawyers and legal Experts with professionally trained knowledge, in-depth, and have many years of experience working in the local legal field, who have been consulting legal for over 100 projects in Phu Quoc City, Kien Giang.
PQLAW cam kết sẽ mang đến một dịch vụ pháp lý nhanh, chuyên nghiệp và hiệu quả dựa trên cơ sở hiểu rõ nhu cầu, mong muốn của Khách hàng, kết hợp các mối quan hệ và kinh nghiệm tại địa phương, để đạt được mục tiêu: Dịch vụ nhanh - Chi phí hợp lý - Hiệu quả tối ưu.
PQLAW  is committed to providing you with a fast, professional and effective legal service based on our understanding of your needs and desires and we will combine with good local relationships to achieve the goal: Fastest service - Reasonable fee - Optimal efficiency.
Giá trị cốt lõi của PQLAW:
 • Dịch vụ nhanh
 • Chi phí hợp lý
 • Hiệu quả tối ưu.
Main Values of PQLAW:
 • Fastest service
 • Reasonable fee
 • Optimal efficiency.
Nguyên tắc ­hoạt động của PQLAW:
 • Bảo vệ tốt nhất lợi ích cho Khách hàng.
 • Từ chối nhận vụ việc trong trường hợp PQLAW không đủ thời gian, nhân lực để thực hiện hiệu quả cho Khách hàng; hoặc vụ việc đối lập về quyền lợi với Khách hàng khác mà PQLAW đang bảo vệ.
 • Bảo mật thông tin tuyệt đối cho Khách hàng.
 • Trợ giúp pháp lý miễn phí theo quy định pháp luật.
The main principle in the operation of PQLAW:
 • Prote ct the best interests for Customers.
 • Refusing to accept the case in the case "PQLAW" doesn't have enough time and lawyer to effectively implement for the Customer; or a case of conflict of interest with another Customers that  PQLAW  is protecting.
 • Absolutely confidential information for Customers.
 • Free legal aid as required by law.
Thế mạnh của PQLAW:
 • Đăng ký Kinh doanh
 • Thành lập Công ty có vốn đầu tư nước ngoài
 • Chuyển nhượng Dự án đầu tư, hoạt động M&A
 • Tư vấn và thực hiện thủ tục Đầu tư dự án
 • Tư vấn và thực hiện thủ tục về Đất đai
 • Hoạt động Tố tụng, giải quyết tranh chấp
 • Tư vấn Pháp luật.
Outstanding legal services of PQ LAW:
 • Set up a company, Business Registration
 • Set up a foreign-invested Company
 • Transfer of investment projects, M&A
 • Consulting and implementing procedures on project investment
 • Consulting and implementing procedures about land and real estate
 • Civil litigation activities
 • Legal Consulting.

 

 

We are here

Mon - Fri | 8:30am - 5pm | Hotline 8:30am - 8pm
popup

Số lượng:

Tổng tiền: