Xin hỏi Văn phòng Luật sư Phú Quốc: Doanh nghiệp của tôi là công ty TNHH hai thành viên trở lên, gồm có 03 thành viên là cá nhân. Công ty tôi muốn tăng vốn điều lệ bằng cách định giá lại tài sản góp vốn lúc thành lập được không (cụ thể là quyền sử dụng đất đã góp vốn vào Công ty)? Nếu tăng vốn góp của các thành viên thì các thành viên góp vốn bằng tiền mặt (không qua chuyển khoản - ghi quỹ tiền mặt tăng lên) được không? Xin tư vấn giúp tôi? Xin cảm ơn.
Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Văn phòng Luật sư Phú Quốc, PQLAW xin trả lời bạn như sau:   
Về việc tăng vốn bằng cách định giá lại tài sản góp vốn:
Việc tăng giảm vốn điều lệ đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên được quy định tại Điều 68 Luật Doanh nghiệp năm 2014 như sau:
Công ty có thể tăng vốn điều lệ trong các trường hợp sau đây:
- Tăng vốn góp của thành viên;
- Tiếp nhận vốn góp của thành viên mới.
Trường hợp tăng vốn góp của thành viên thì vốn góp thêm được phân chia cho các thành viên theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ công ty.
Thành viên có thể chuyển nhượng quyền góp vốn của mình cho người khác theo quy định. Thành viên phản đối quyết định tăng thêm vốn điều lệ có thể không góp thêm vốn. Trường hợp này, số vốn góp thêm của thành viên đó được chia cho các thành viên khác theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ công ty nếu các thành viên không có thỏa thuận khác
Đồng thời, theo hướng dẫn tại Công văn 7178/CT-TTHT ngày 27/7/2016 của Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh thì doanh nghiệp không được tăng vốn bằng giá trị chêch lệch tăng của tài sản cố định.
Mặt khác, Luật Doanh nghiệp 2014 cũng không có quy định nào cho phép tăng vốn điều lệ bằng cách đánh giá lại tài sản cố định.
Do vậy, công ty của bạn KHÔNG THỂ thực hiện việc định giá lại tài sản cố định để làm cơ sở tăng vốn điều lệ trong trường hợp này.
Về việc góp vốn dùng tiền mặt:
Điều 3 Thông tư 09/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định như sau :
- Các doanh nghiệp không sử dụng tiền mặt (tiền giấy, tiền kim loại do Ngân hàng Nhà nước phát hành) để thanh toán khi thực hiện các giao dịch góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp khác.
- Khi thực hiện giao dịch góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp khác, các doanh nghiệp sử dụng các hình thức sau:
+ Thanh toán bằng Séc;
+ Thanh toán bằng ủy nhiệm chi – chuyển tiền;
+ Các hình thức thanh toán không sử dụng tiền mặt phù hợp khác theo quy định hiện hành.
- Doanh nghiệp khi thực hiện giao dịch góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp khác bằng tài sản (không phải bằng tiền) thực hiện theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
Như vậy: Pháp luật chỉ cấm doanh nghiệp góp vốn bằng hình thức tiền mặt mà chưa có quy định áp dụng đối với cá nhân. Do đó, có thể khẳng định việc cá nhân góp vốn bằng tiền mặt là hoàn toàn phù hợp với quy định của pháp luật.
 
PQLAW Team.
 
popup

Số lượng:

Tổng tiền: