Dạ cho em hỏi: Em mới mua đất lúa những đã làm giấy rồi và trong giấy có để hạn sự dụng đất đến hết ngày 15/11/2063 là sao em không hiểu?Tư vấn giúp em cảm ơn!

Theo Khoản 1 Điều 126 Luật đất đai 2013 quy định thời hạn sử dụng đất như sau:

Thời hạn giao đất, công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp theo quy định tại khoản 1, khoản 2, điểm b khoản 3, khoản 4 và khoản 5 Điều 129 của Luật này là 50 năm. Khi hết thời hạn, hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp nếu có nhu cầu thì được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn quy định tại khoản này.

Như vậy, bạn mua QSDĐ với đất nông nghiệp - đất trồng lúa thì thời hạn sử dụng đất là 50 năm. Như vậy thời gian sử dụng QSDĐ này của gia đình là 50 từ khi cấp Giấy chứng nhận QSDĐ (tức là đến năm 2063).

Nhưng khi hết thời hạn sử dụng đất mà gia đình bạn có nhu cầu sử dụng thì được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn quy định trên.

Nguồn: thuvienphapluat.vn

 

popup

Số lượng:

Tổng tiền: