Chào PQLAW, Công ty chúng tôi là công ty cổ phần A, hiện tại công ty chúng tôi có góp vốn vào một công ty khác là B để đầu tư kinh doanh. Chúng tôi không biết khoản lợi nhuận của Công ty A thu được sau thuế của Công ty B khi chia cho cổ tức cho Công ty A thì Công ty A của chúng tôi có phải đóng thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) nữa hay không? Rất mong PQLAW hỏi đáp!

Luật sư PQLAW trả lời:

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đến PQLAW – Hãng Luật tư vấn hàng đầu tại Phú Quốc. PQLAW xin tư vấn cho bạn cụ thể như sau:

* Cơ sở pháp lý:

Căn cứ quy định tại khoản 6 Điều 4 Nghị định 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập Doanh nghiệp

"Điều 4. Thu nhập được miễn thuế

Thu nhập được miễn thuế thực hiện theo quy định tại Điều 4 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và Khoản 3 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

....

6. Thu nhập được chia từ hoạt động góp vốn, mua cổ phần, liên doanh, liên kết kinh tế với doanh nghiệp trong nước, sau khi bên nhận góp vốn, phát hành cổ phiếu, liên doanh, liên kết đã nộp thuế theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, kể cả trường hợp bên nhận góp vốn, phát hành cổ phiếu, bên liên doanh, liên kết đang được hưởng ưu đãi thuế quy định tại Chương IV Nghị định này. "

Căn cứ theo quy định nêu trên thì khi doanh nghiệp (A) đầu tư vốn vào doanh nghiệp khác (B). Doanh nghiệp được đầu tư vốn (B) sau khi thực hiện xong nghĩa vụ thuế với cơ quan nhà nước và tiến hành phân chia lợi nhuận (cổ tức) sau thuế thì Doanh nghiệp có vốn đầu tư (A) nhận được lợi nhuận từ phần vốn góp này sẽ được miễn thuế đối với khoản lợi nhuận này. Như vậy, lợi nhuận mà Công ty cảu bạn nhận được là lợi nhuận sau thuế nên sẽ không phải tính thuế thu nhập doanh nghiệp đối với phần thu nhập này.

Trên đây là ý kiến tư vấn của PQLAW về Lợi nhuận thu được từ đầu tư vốn thì có phải tính đóng thuế thu nhập doanh nghiệp hay không?

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ thêm, bạn vui lòng liên hệ với Luật sư tư vấn của PQLAW để hược hỗ trợ thêm: 0977.555.775

Trân trọng.

Luật sư Hùng.

popup

Số lượng:

Tổng tiền: