Luật sư về Hợp đồng

Lawyer of Contract

Ông Trần Vĩnh Tiên hiện là Luật sư của Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh. Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp lý/pháp chế, ông Trần Vĩnh Tiên đã tư vấn và làm việc với nhiều khách hàng lớn như: Hoa Sen Group, TTCLand, Trung Nguyên và nhiều doanh nghiệp lớn khác. Ông Trần Vĩnh Tiên được khách hàng đánh giá là một Luật sư tư vấn chuyên sâu trong lĩnh vực bất động sản, phát triển dự án bất động sản, tư vấn về đầu tư nước ngoài, mua bán sáp nhập doanh nghiêp (M&A), phát triển nguồn nhân lực, tài chính, thuế, sở hữu trí tuệ

 

Mr. Tran Vinh Tien is currently a lawyer of the Ho Chi Minh City Bar Association. With more than 10 years of experience in the legal/legal field, Mr. Tran Vinh Tien has consulted and worked with many big Customers such as: Hoa Sen Group, TTCLand, Trung Nguyen and many other large enterprises.

Mr. Tran Vinh Tien is evaluated by Customers as a lawyer specializing in real estate, real estate project development, consulting on foreign investment, mergers and acquisitions (M&A), development of human resources, finance, tax, intellectual property

popup

Số lượng:

Tổng tiền: