Luật sư về Hợp đồng

Counseling Lawyer

Ông Nguyễn Anh Tuấn tham gia PQLAW với tư cách là cố vấn cao cấp. Với hơn 15 năm kinh nghiệm tư vấn pháp lý trong các lĩnh vực quản trị doanh nghiệp, quản trị nguồn nhân lực, xây dựng hệ thống quản lý, kiểm soát nội bộ, tái cơ cấu, sắp xếp doanh nghiệp nhà nước, kinh doanh bất động sản, ông Nguyễn Anh Tuấn đã tư vấn và làm việc với nhiều doanh nghiệp lớn như CIENCO 6, Thuận Việt, Lux Phú Quốc Resort, Việt Anh Phú Quốc, APCC (Tư vấn xây dựng). Ông Nguyễn Anh Tuấn được khách hàng đánh giá cao với các tư vấn thực tiễn và hiểu biết sâu sắc về hoạt động của doanh nghiệp, bên cạnh đó là sự tận tâm, chu đáo và nỗ lực tối đa để đáp ứng tốt nhất yêu cầu pháp lý và kinh doanh của khách hàng

 

Mr. Nguyen Anh Tuan joined PQLAW as a senior advisor. With more than 15 years of experience in legal advice in the fields of corporate governance, human resource management, building management systems, internal control, restructuring, arranging state-owned enterprises, business In real estate, Mr. Nguyen Anh Tuan has consulted and worked with many large enterprises such as CIENCO 6, Thuan Viet, Lux Phu Quoc Resort, Viet Anh Phu Quoc, APCC (Construction  Consultant).

Mr. Nguyen Anh Tuan is highly appreciated by customers for his practical advice and in-depth understanding of business operations, in addition to his dedication, thoughtfulness and maximum effort to best meet the requirements. legal and business of the Customer.

popup

Số lượng:

Tổng tiền: