Câu hỏi: 

Cho anh hỏi pháp nhân thương mại bị truy cứu trách nhiệm hình sự khi nào? Câu hỏi của anh Hiếu (Hải Phòng)

Tại Điều 75 Bộ luật Hình sự 2015 có quy định về điều kiện chịu trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại như sau:

Điều kiện chịu trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại

1. Pháp nhân thương mại chỉ phải chịu trách nhiệm hình sự khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Hành vi phạm tội được thực hiện nhân danh pháp nhân thương mại;

b) Hành vi phạm tội được thực hiện vì lợi ích của pháp nhân thương mại;

c) Hành vi phạm tội được thực hiện có sự chỉ đạo, điều hành hoặc chấp thuận của pháp nhân thương mại;

d) Chưa hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 27 của Bộ luật này.

2. Việc pháp nhân thương mại chịu trách nhiệm hình sự không loại trừ trách nhiệm hình sự của cá nhân.

Như vậy, pháp nhân thương mại bị truy cứu trách nhiệm hình sự khi có các điều kiện là:

- Hành vi phạm tội được thực hiện nhân danh pháp nhân thương mại;

- Hành vi phạm tội được thực hiện vì lợi ích của pháp nhân thương mại;

- Hành vi phạm tội được thực hiện có sự chỉ đạo, điều hành hoặc chấp thuận của pháp nhân thương mại;

- Chưa hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự.

 

Pháp nhân thương mại có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với những tội nào?

Theo Điều 76 Bộ luật Hình sự 2015 được sửa đổi bởi khoản 11 Điều 1 Luật Sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017 pháp nhân thương mại có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với những tội sau đây:

- Tội buôn lậu

- Tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới

- Tội sản xuất, buôn bán hàng cấm

- Tội tàng trữ, vận chuyển hàng cấm

- Tội sản xuất, buôn bán hàng giả

- Tội sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm

- Tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh

- Tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thức ăn dùng để chăn nuôi, phân bón, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng, vật nuôi

- Tội đầu cơ

- Tội trốn thuế

- Tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước

- Tội cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán

- Tội sử dụng thông tin nội bộ để mua bán chứng khoán

- Tội thao túng thị trường chứng khoán

- Tội gian lận trong kinh doanh bảo hiểm

- Tội trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động

- Tội vi phạm quy định về cạnh tranh

- Tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan

- Tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp

- Tội vi phạm các quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên

- Tội vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản

- Tội vi phạm quy định về quản lý, bảo vệ động vật hoang dã

- Tội gây ô nhiễm môi trường

- Tội vi phạm quy định về phòng ngừa, ứng phó, khắc phục sự cố môi trường

- Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông

- Tội đưa chất thải vào lãnh thổ Việt Nam

- Tội hủy hoại nguồn lợi thủy sản

- Tội hủy hoại rừng

- Tội vi phạm quy định về quản lý, bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm

- Tội vi phạm quy định về quản lý khu bảo tồn thiên nhiên

- Tội nhập khẩu, phát tán các loài ngoại lai xâm hại

- Tội tài trợ khủng bố

- Tội rửa tiền

Pháp nhân thương mại thực hiện hành vi nào được xem là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự?

Tại Điều 85 Bộ luật Hình sự 2015 có quy định về các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự áp dụng đối với pháp nhân thương mại như sau:

Các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự áp dụng đối với pháp nhân thương mại

1. Chỉ các tình tiết sau đây mới là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự:

a) Câu kết với pháp nhân thương mại khác để phạm tội;

b) Cố ý thực hiện tội phạm đến cùng;

c) Phạm tội 02 lần trở lên;

d) Tái phạm hoặc tái phạm nguy hiểm;

đ) Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp, thiên tai, dịch bệnh hoặc những khó khăn đặc biệt khác của xã hội để phạm tội;

e) Dùng thủ đoạn tinh vi để phạm tội hoặc nhằm trốn tránh, che giấu tội phạm.

2. Các tình tiết đã được Bộ luật này quy định là dấu hiệu định tội hoặc định khung hình phạt thì không được coi là tình tiết tăng nặng.

Như vậy, pháp nhân thương mại phạm tội mà có các hành vi sau đây thì được coi là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự

- Câu kết với pháp nhân thương mại khác để phạm tội;

- Cố ý thực hiện tội phạm đến cùng;

- Phạm tội 02 lần trở lên;

- Tái phạm hoặc tái phạm nguy hiểm;

- Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp, thiên tai, dịch bệnh hoặc những khó khăn đặc biệt khác của xã hội để phạm tội;

- Dùng thủ đoạn tinh vi để phạm tội hoặc nhằm trốn tránh, che giấu tội phạm.

Trân trọng!

Theo thuvienphapluat.vn

PQLAW Team.

popup

Số lượng:

Tổng tiền: