Thủ tục cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thuê đất làm dự án
(Chinhphu.vn) - Công ty TNHH DE-HEUS có 100% vốn đầu tư nước ngoài. Công ty muốn sử dụng một khu đất của một cá nhân người Việt Nam (đất đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng) để thực hiện dự án chăn nuôi heo sạch.
Vị trí khu đất thỏa mãn các điều kiện để thực hiện dự án. Công ty và cá nhân có đất đã thỏa thuận và cá nhân đó đồng ý nhận tiền bồi hoàn để bàn giao lại toàn bộ khu đất cho công ty.
Qua Hệ thống Tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Công ty hỏi, thủ tục thu hồi đất, cho thuê đất trong trường hợp này thực hiện như thế nào? Thời gian thực hiện ra sao?
Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:
Theo quy định tại Điều 169 và Khoản 1, Điều191 Luật Đất đai năm 2013, Điều 39 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai thì doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (trong đó có doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài) không được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và không được nhận chuyển nhượng vốn đầu tư là giá trị quyền sử dụng đất sản xuất nông nghiệp.
Trường hợp dự án chăn nuôi heo sạch của Công ty thuộc loại dự án sản xuất, chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản, hải sản tập trung đủ điều kiện theo quy định tại Điểm d, Khoản 3, Điều 62 Luật Đất đai năm 2013 và phù hợp với kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xét duyệt thì Nhà nước thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng để cho thuê đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai.
Trình tự, thủ tục thu hồi đất thực hiện theo quy định tại Điều 69 Luật Đất đai năm 2013; trình tự, thủ tục cho thuê đất thực hiện theo quy định tại Điều 68 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP.
PQLAW Team.
popup

Số lượng:

Tổng tiền: