31

03 / 2021

PQLAW - Điểm tin pháp luật tháng 03/2021

PQLAW - Điểm tin pháp luật tháng 03/2021

  • PQLAW Team
  • 2 bình luận

ĐIỂM TIN PHÁP LUẬT – THÁNG 03 NĂM 2021

 

I. NHÀ Ở

CHÍNH PHỦ BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT NHÀ Ở

Ngày 26/3/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 30/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở.

Theo Nghị định này, trước khi ký hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở hoặc phần diện tích khác trong nhà chung cư, chủ đầu tư có trách nhiệm mở một tài khoản thanh toán tại một tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài đang hoạt động trên địa bàn nơi có nhà mua bán, thuê mua để nhận kinh phí bảo trì do người mua, thuê mua nhà ở, chủ đầu tư phải ghi rõ tên tài khoản là tiền gửi kinh phí bảo trì nhà chung cư.

Ngoài ra, khi ký hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở hoặc phần diện tích khác, các bên phải ghi rõ trong hợp đồng thông tin về tài khoản đã mở theo quy định.

Bên cạnh đó, đối với trường hợp chủ đầu tư không bàn giao kinh phí đã thu, trong thời hạn 10 ngày (thay vì 15 ngày như quy định cũ), kể từ ngày nhận được văn bản của Ban quản trị nhà chung cư, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có văn bản yêu cầu tổ chức tín dụng nơi chủ đầu tư mở tài khoản tiền gửi kinh phí bảo trì cung cấp thông về số tài khoản, số tiền trong tài khoản.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 26/3/2021.

 

II. DOANH NGHIỆP – ĐẦU TƯ

1. ĐÃ CÓ DANH SÁCH BIỂU MẪU MỚI VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

Ngày 16/3/2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

Theo đó, Thông tư này ban hành biểu mẫu sử dụng trong đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và hướng dẫn chi tiết một số vấn đề liên quan đến đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh. Các biểu mẫu này được sử dụng thống nhất trên toàn quốc.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/5/2021

 

2. ĐIỀU KIỆN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG TỪ NGÀY 03/3/2021

Chính phủ ban hành Nghị định số 15/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Theo đó, về điều kiện cấp giấy phép xây dựng, Điều 41 Nghị định 15 năm 2021 nêu rõ:

- Với khu vực chưa có quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn thì quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành có liên quan hoặc quy chế quản lý kiến trúc hoặc văn bản của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận về vị trí và tổng mặt bằng là cơ sở để xem xét cấp giấy phép xây dựng.

- Công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng không yêu cầu lập quy hoạch chi tiết xây dựng về quy hoạch, công trình thuộc dự án đầu tư thì nhỏ hơn 02 héc ta) thì quy hoạch phân khu xây dựng là cơ sở để xem xét cấp giấy phép xây dựng.

- Công trình xây dựng ảnh hưởng lớn đến an toàn, lợi ích cộng đồng có yêu cầu thẩm tra, báo cáo kết quả thẩm tra ngoài các yêu cầu riêng của chủ đầu tư, phải có kết luận đáp ứng yêu cầu an toàn công trình, sự tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của hồ sơ thiết kế xây dựng…

Như vậy, so với Điều 40 Nghị định số 59/2015, Chính phủ đã bổ sung thêm điều kiện cấp phép cho công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng không yêu cầu lập quy hoạch chi tiết và công trình xây dựng ảnh hưởng lớn đến an toàn, lợi ích công cộng…

Nghị định này được ban hành và có hiệu lực từ ngày 03/3/2021.

 

III. TÀI CHÍNH – THUẾ

HƯỚNG DẪN TRỪ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

Cục Thuế TP. Hà Nội đã ban hành Công văn số 7088/CTHN-TTHT về việc khấu trừ thuế thu nhập cá nhân người lao động vào ngày 10/3/2021.

Theo đó, nếu trả tiền công, tiền thù lao cho cá nhân không có đăng ký kinh doanh, không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới 03 tháng thì thu nhập mà cá nhân nhận được thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân (TNCN) từ tiền lương, tiền công.

Khi đó, doanh nghiệp có trách nhiệm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân mà không phân biệt cá nhân là đại diện cho nhóm cá nhân theo hướng dẫn tại điểm i khoản 1 Điều 25 Thông tư 111 năm 2013 sau đây:

Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động (theo hướng dẫn tại điểm c, d, khoản 2 Điều 2 Thông tư này) hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân…

Đồng thời, thời điểm xác định thu nhập chịu thuế với thu nhập từ tiền lương, tiền công là thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập cho người nộp thuế.

Ngoài ra, trong quá trình thực hiện, nếu còn vướng mắc, có thể tham khảo các văn bản hướng dẫn của Cục Thuế TP. Hà Nội được đăng tải trên website http://hanoi.gdt.gov.vn hoặc liên hệ Phòng Thanh tra - Kiểm tra số 8 để được hỗ trợ giải quyết.

 

IV.  DÂN SỰ

BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH MỚI HƯỚNG DẪN BẢO ĐẢM THỰC HIỆN NGHĨA VỤ

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 21/2021/NĐ-CP về việc quy định thi hành Bộ luật Dân sự về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ.

Theo Nghị định này, tài sản dùng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ gồm:

- Tài sản hiện có hoặc tài sản hình thành trong tương lai, trừ trường hợp Bộ luật Dân sự, luật khác liên quan cấm mua bán, cấm chuyển nhượng hoặc cấm chuyển giao khác về quyền sở hữu tại thời điểm xác lập hợp đồng bảo đảm, biện pháp bảo đảm;

- Tài sản bán trong hợp đồng mua bán tài sản có bảo lưu quyền sở hữu;

- Tài sản thuộc đối tượng của nghĩa vụ trong hợp đồng song vụ bị vi phạm đối với biện pháp cầm giữ;

- Tài sản thuộc sở hữu toàn dân trong trường hợp pháp luật liên quan có quy định.

Việc dùng quyền sử dụng đất để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ có thể không đồng thời với tài sản gắn liền với đất dùng tài sản gắn liền với đất để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ có thể không đồng thời với quyền sử dụng đất.

Trường hợp tài sản gắn liền với đất là tài sản pháp luật không quy định phải đăng ký và cũng chưa được đăng ký theo yêu cầu mà chủ sở hữu và bên nhận bảo đảm thỏa thuận dùng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ thì quyền, nghĩa vụ các bên được thực hiện theo thỏa thuận trong hợp đồng bảo đảm.

Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 15/5/2021.

 

V. TƯ PHÁP

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO CÔNG BỐ 4 ÁN LỆ MỚI

Ngày 12/3/2021, Tòa án nhân dân tối cao ban hành Quyết định số 42/QĐ-CA về việc công bố án lệ.

Cụ thể gồm:

Án lệ số 40/2021/AL về việc công nhận việc chuyển đổi quyền sử dụng đất trên thực tế với nội dung khái quát như sau:

Các bên chuyển đổi quyền sử dụng đất trên thực tế, không có thỏa thuận bằng văn bản; các bên đã sử dụng đất ổn định, lâu dài, không có tranh chấp, đã đăng ký, kê khai và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với phần đất nhận chuyển đổi.

Trường hợp này phải công nhận việc chuyển đổi quyền sử dụng đất trên thực tế, các bên có quyền sử dụng đất với diện tích đất đã chuyển đổi.

Án lệ số 43/2021/AL về hiệu lực của hợp đồng thế chấp trong trường hợp tài sản thế chấp là nhà đất do bên thế chấp nhận chuyển nhượng của người khác nhưng chưa thanh toán đủ tiền cho bên bán.

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở đã được công chứng, bên mua đã được cấp giấy chứng nhận nhưng mới thanh toán được một phần tiền mua nhà đất. Các bên chưa thực hiện giao nhận nhà.

Bên mua thế chấp nhà đất cho ngân hàng, có đăng ký thế chấp. Bên bán biết và đồng ý để bên mua thế chấp nhà đất nhưng sau đó lại yêu cầu hủy hợp đồng chuyển nhượng.

Trường hợp này, phải xác định hợp đồng thế chấp có hiệu lực pháp luật, không chấp nhận yêu cầu hủy hợp đồng chuyển nhượng.

Án lệ số 41/2021/AL về chấm dứt hôn nhân thực tế với nội dung như sau:

Nam và nữ chung sống với nhau như vợ, chồng, không đăng ký kết hôn nhưng sau đó họ không còn chung sống với nhau và trước khi Luật Hôn nhân và Gia đình năm 1986 có hiệu lực, có người chung sống với nhau như vợ chồng với người khác. Quan hệ hôn nhân đầu tiên và quan hệ hôn nhân thứ hai đều là hôn nhân thực tế.

Trường hợp này, phải xác định hôn nhân thực tế đầu tiên đã chấm dứt.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 12/3/2021. Các Tòa án có trách nhiệm nghiên cứu, áp dụng án lệ trong xét xử từ ngày 15/4/2021.

 

PQLAW team.

 

Bình luận:
binh-luan

Dupqueect

28/08/2022

stromectol in canada Learning not to be anxious can often help men delay ejaculation.

binh-luan

Woonconia

10/04/2022

Cqehkz https://bestadalafil.com/ - cialis online generic How To Order Alli Online In Europe Cialis Qocfif hypertrophy Iytabz https://bestadalafil.com/ - Cialis cialis abnormal ejaculation Urgghm

Viết bình luận của bạn:
popup

Số lượng:

Tổng tiền: