06

10 / 2023

PHẠM DUY KHÁNH

PHẠM DUY KHÁNH

  • tong Law Office
  • 0 bình luận

CHUYÊN GIA CỐ VẤN PHÁP LÝ

Ông Phạm Duy Khánh tham gia PQLAW với tư cách là Kỹ sư trưởng. Với 12 năm kinh nghiệm trong ngành kinh tế, xây dựng, ông Phạm Duy Khánh đã từng tham gia các đồ án quy hoạch lớn ở Phú Quốc như: Dự án Trường học Quốc tế Nam Phúc Hưng; Khu Du lịch sinh thái Phúc Hưng, các thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công cho hàng loạt các công trình cấp 1, 2, khách sạn, nhà ở và khu đô thị tầm cỡ.

Mr. Pham Duy Khanh joined PQLAW as Chief Engineer. With 12 years of experience in the economic and construction industry, Mr. Pham Duy Khanh has participated in major planning projects in Phu Quoc such as: Nam Phuc Hung International School Project; Phuc Hung Ecotourism Area, basic designs, construction drawings for a series of grade 1, 2 projects, hotels, houses and large urban areas

popup

Số lượng:

Tổng tiền: