06

10 / 2023

HỨA VIẾT MINH

HỨA VIẾT MINH

  • tong Law Office
  • 0 bình luận

 

 

Luật sư về Tố Tụng

Lawyer of Contract

Ông Hứa Viết Minh hiện là Luật sư của Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh. Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành luật và hơn 20 năm trong ngành tài chính kế toán, ông Hứa Viết Minh đã tư vấn và làm việc với nhiều khách hàng lớn như: Swiss Post Solution Group, SCC VN (Anh), DFO VN (Mỹ), DIGI-TEXX (Đức), Travel To Pay (Đức), View Finder Media và nhiều doanh nghiệp lớn khác

 

Ông Hứa Viết Minh được khách hàng đánh giá là một Luật sư tư vấn chuyên sâu trong lĩnh vực M&A, tư vấn về luật thuế cho Doanh nghiệp, nhà đầu tư, tư vấn về tài chính, kế toán cho Doanh nghiệp, kiểm toán nội bộ, soát xét báo cáo tài chính doanh nghiệp

 

Mr. Hua Viet Minh is currently a lawyer of the Ho Chi Minh City Bar Association. With more than 10 years of experience in the law industry and more than 20 years in the finance and accounting industry, Mr. Hua Viet Minh has consulted and worked with many big Customers such as: Swiss Post Solution Group, SCC VN (UK), DFO VN (USA), DIGI-TEXX (Germany), Travel To Pay (Germany), View Finder Media and many other large enterprises

Mr. Hua Viet Minh is evaluated by Customers as a lawyer with expertise in M&A, tax law advice for businesses, investors, financial and accounting advice for businesses, and internal audit. department, review corporate financial statements

 

popup

Số lượng:

Tổng tiền: