06

10 / 2023

LƯU NGỌC NAM

LƯU NGỌC NAM

  • tong Law Office
  • 0 bình luận

LUẬT SƯ VỀ TỐ TỤNG

Ông Lưu Ngọc Nam hiện là Luật sư của Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh. Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành luật, ông Lưu Ngọc Nam là một Luật sư chuyên về tố tụng, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp trong các vụ án hình sự, dân sự, kinh doanh thương mại, lao động….; đã tham gia bào chữa cho nhiều bị can, bị cáo, người bị tố cáo trong các vụ án hình sự; đại diện khách hàng làm việc với các cơ quan có thẩm quyền liên quan trong quá trình tham gia tố tụng

 

Mr. Luu Ngoc Nam is currently a lawyer of the Ho Chi Minh City Bar Association. With more than 10 years of experience in the law industry, Mr. Luu Ngoc Nam is a lawyer specializing in legal proceedings, protecting legitimate rights and interests in criminal, civil, commercial and labor cases.... ; participated in defending many defendants, defendants and denounced persons in criminal cases; representing Customers to work with relevant competent authorities in the process of participating in the proceedings

popup

Số lượng:

Tổng tiền: