23

05 / 2023

Ngồi Ở Nhà Cũng Làm Được Sổ Đỏ (Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất)

Ngồi Ở Nhà Cũng Làm Được Sổ Đỏ (Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất)

  • tong Law Office
  • 0 bình luận

Gồm các thủ tục hồ sơ sau:

 

1. Đăng ký xin cấp sổ đỏ tại cổng thông tin dịch vụ hành chính công: cổng dịch vụ công quốc gia (dichvucong.gov.vn)

2. Cơ quan tiếp nhận và giải quyết hồ sơ có trách nhiệm thự hiện các quy trình thủ tục hành chính cấp sổ đỏ theo đúng luật đất đai

3. Trả kết quả

- Nếu hồ sơ mà đủ điều kiện sẽ được cấp sổ đỏ theo quy định và trả sổ đỏ tại trụ sở cơ quan hoặc qua dịch vụ bưu chính

- Trường hợp cần kiểm tra và xác mình thì sẽ được thông báo bằng văn bản qua cổng thông tin dịch vụ công hoặc qua sms

 

PQLAW Team. 

Viết bình luận của bạn:
popup

Số lượng:

Tổng tiền: