15

08 / 2023

NGUYỄN VŨ KIỆT

NGUYỄN VŨ KIỆT

  • tong Law Office
  • 0 bình luận

CHUYÊN GIA: NGUYỄN VŨ KIỆT

Ông Nguyễn Vũ Kiệt tham gia PQLAW với tư cách là cố vấn cao cấp. Với 6 năm làm việc trong ngành luật, ông Nguyễn Vũ Kiệt được khách hàng đánh giá cao với kinh nghiệm tư vấn về luật doanh nghiệp, đầu tư, giá đất, tư vấn về tài chính, kế toán cho Doanh nghiệp. Ông Nguyễn Vũ Kiệt thể hiện năng lực của mình thông qua phong cách chuyên nghiệp, sự tận tâm và các giải pháp thực tế, đặc biệt là nỗ lực cao nhất để đáp ứng tối đa các yêu cầu của khách hàng.

Mr. Nguyen Vu Kiet joined PQLAW as a senior advisor. With 6 years of working in the law industry, Mr. Nguyen Vu Kiet is highly appreciated by Customers with his experience in consulting business law, investment, land price, financial and accounting consulting for businesses. Mr. Nguyen Vu Kiet demonstrates his compe- tence through his professional style, dedication and practical solutions, especially with the utmost effort to meet the maximum requirements of customers

 

popup

Số lượng:

Tổng tiền: