23

05 / 2023

Hiểu Biết Pháp Luật Cơ Bản Khi Tham Gia Kinh Doanh Và Vận Dụng Tốt Trong Cuộc Sống

Hiểu Biết Pháp Luật Cơ Bản Khi Tham Gia Kinh Doanh Và Vận Dụng Tốt Trong Cuộc Sống

 • tong Law Office
 • 0 bình luận

Gồm các luật : 

 1. Luật lao động
 2. Luật đất đai
 3. Luật hình sự
 4. Luật doanh nghiệp
 5. Luật bảo vệ người tiêu dùng
 6. Luật môi trường

Chi tiết như sau: 

 1. Luật lao động: Vấn đề liên quan đến quyền lợi và điều kiện làm việc của người lao động, bao gồm lương, thời gian làm việc, bảo hiểm xã hội, an toàn lao động và quyền hưởng lợi sau khi nghỉ hưu.
 2. Luật đất đai: Cải cách chính sách đất đai, quyền sử dụng đất, quản lý và phân bổ đất đai là những vấn đề quan trọng đang được quan tâm, đặc biệt là trong việc giải quyết tranh chấp đất đai và thực hiện các dự án đầu tư.
 3. Luật hình sự: Cải cách hình phạt, luật tố tụng hình sự, pháp luật về tội phạm môi trường, tội phạm truyền thông và tội phạm mạng là các vấn đề quan trọng trong lĩnh vực luật hình sự.
 4. Luật doanh nghiệp: Cải cách quy định về thành lập, hoạt động và giải thể doanh nghiệp, quyền và trách nhiệm của các bên liên quan đến doanh nghiệp là các chủ đề được quan tâm để tạo môi trường kinh doanh thuận lợi và công bằng.
 5. Luật bảo vệ người tiêu dùng: Bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng, đảm bảo chất lượng sản phẩm và dịch vụ, quy định về quảng cáo, đền bù thiệt hại cho người tiêu dùng là những chủ đề đang nhận được sự quan tâm đáng kể.
 6. Luật môi trường: Quản lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường, kiểm soát ô nhiễm môi trường và quy định về trách nhiệm bồi thường thiệt hại môi trường là những vấn đề quan trọng được quan tâm để bảo vệ môi trường sống.

Nguồn:chinhphu.vn

PQLAW Team.

Viết bình luận của bạn:
popup

Số lượng:

Tổng tiền: