01

06 / 2023

Tìm Hiểu Và Lựa Chọn Hình Thức Kinh Doanh Cho Các Chủ Doanh Nghiệp – Thành Lập Và Vận Hành Doanh Nghiệp Hoạt Động Kinh Doanh

Tìm Hiểu Và Lựa Chọn Hình Thức Kinh Doanh Cho Các Chủ Doanh Nghiệp – Thành Lập Và Vận Hành Doanh Nghiệp Hoạt Động Kinh Doanh

  • tong Law Office
  • 0 bình luận

1 . Đối tượng có quyền và không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp

2. Những lợi ích khi thành lập doanh nghiệp

3. Lựa chọn hình thức khi khởi sự kinh doanh- Ưu và nhược điểm của từng hình thức lựa chọn

4. Các bước thành lập doanh nghiệp mới (startup)

5. Nội dung cơ bản để vận hành một doanh nghiệp vừa và nhỏ

6. Founder Là Gì ? kỹ năng và tố chất để trở thành chủ doanh nghiệp

 

1 Đối tượng có quyền và không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp

Căn cứ quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020 thì tổ chức, cá nhân có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định của Luật này, trừ các trường hợp sau đây:

(1) Cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;

(2) Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức;

(3) Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp, công nhân công an trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp hoặc quản lý tại doanh nghiệp nhà nước;

(4) Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước theo quy định(trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác);

(5) Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người bị mất năng lực hành vi dân sự; người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi; tổ chức không có tư cách pháp nhân;

(6) Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định, các trường hợp khác theo quy định của Luật Phá sản, Luật Phòng, chống tham nhũng;

(Trường hợp Cơ quan đăng ký kinh doanh có yêu cầu, người đăng ký thành lập doanh nghiệp phải nộp Phiếu lý lịch tư pháp cho Cơ quan đăng ký kinh doanh).

(7) Tổ chức là pháp nhân thương mại bị cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Tiếp theo:  Những lợi ích khi thành lập doanh nghiệp

 

Hỗ trợ miễn phí ngay Hotline: 0977.555.775

Tổng hợp PQLAW Team.

 

 

Viết bình luận của bạn:
popup

Số lượng:

Tổng tiền: