23

05 / 2023

Tính Nhanh Chi Phí Từ Đất Nông Nghiệp Lên Đất Ở Năm 2023

Tính Nhanh Chi Phí Từ Đất Nông Nghiệp Lên Đất Ở Năm 2023

  • tong Law Office
  • 0 bình luận

Gồm 4 loại chi phí sau:

1. Tiền sử dụng đất

2. Lệ phí trước bạ

3. Lệ phí cấp giấy chứng nhận

4. Phí thẩm định đo đạc

Cụ thể:

1. Tiền sử dụng đất (quan trọng nhất và chiếm tỷ trọng cao nhất)

Cần xác định được ba tham số đầu vào

  • Đơn giá đất ở
  • Đơn giá đất nông nghiệp
  • Xác định được loại đất

Th1: Cùng thửa với đất ở

Vd: điện tích đất là 100m2

  •  Đơn giá đất ở: 2tr/m2
  • Đơn giá đất nông nghiệp: 200 k/m2
  • Xác định được loại đất
  • Tiền sử dụng đất= hệ số 0.5 x (giá đất ở -giá đất nông nghiệp)x diện tích đất

= 0,5 x (2-0.2) x100= 90tr

Th2: Thuần đất nông nghiệp

  • Tiền sử dụng đất= hệ số 1 x (giá đất ở -giá đất nông nghiệp)x diện tích đất

= 1 x (2-0.2) x100= 180tr

Note: đơn giá đất tùy từng địa phương sẽ khác nhau tùy từng vị trí và từng thời điểm

2. Lệ phí trước bạ:

 - Được tính như sau: 0,5% x dt đất x đơn giá đất

3. Lệ phí cấp giấy chứng nhận không quá 100 nghìn

4. Phí thẩm định đo đạc (tùy từng địa phương quy định)

PQLAW Team. 

Viết bình luận của bạn:
popup

Số lượng:

Tổng tiền: